A Magyar Onkohematológiai Betegekért Alapítvány sajtóközleménye

2021. 03. 29.

Sajnálattal tudatjuk, hogy a Magyar Onkohematológiai Betegekért Alapítvány (MOHA) hét év működés után, forráshiány miatt befejezi tevékenységét és az alapítványt jogutód nélkül megszüntetjük.

A MOHA célja a felnőtt vérképzőszervi betegek támogatása, mentálhigiénés gondozása, hiteles tájékoztatásuk segítése és érdekeik képviselete volt. Fontos feladatunknak tartottuk a betegek egészségértés szintjének növelését, a bizonyítékokon alapuló orvoslás iránti bizalom erősítését és a bizalmon alapuló orvos-beteg kapcsolat támogatását.

Szeretnénk köszönetet mondani az összes szakembernek (hematológusnak, pszichológusnak, dietetikusnak, ápolónak stb.), akik tevékenységünket bármilyen formában támogatták és segítették céljaink megvalósítását.
Köszönjük a szponzoroknak, hogy célzott támogatásaikkal segítették szakmai tevékenységünket, lehetővé tették a rendezvények megszervezését, a honlapok, betegtájékoztató kiadványok, ismeretterjesztő anyagok elkészítését.
Köszönjük azoknak az adózóknak a támogatását, akik az elmúlt években a személyi jövedelemadójuk egy százalékáról a MOHA javára döntöttek vagy magánszemélyként adományukkal támogatták az alapítványt.
Hálával tartozunk lelkes önkénteseinknek, akik egy csapatként álltak mellettünk és mindig számíthattunk rájuk.

Hisszük, hogy munkánk nem volt hiábavaló és sok betegnek segítségére volt tevékenységünk.

a MOHA Kuratóriuma